HÖKKENTŐ 2015. nyári szám
Hökkentő kártya regisztráció
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Az év diákújsága
Ötletláda
Alma Mater
Rendszeres szociális ösztöndíj ponthatár 2012/2013 II. félév
[ 2013.03.01 ]
A 2012 / 2013. tanév II. félévére vonatkozó rendszeres szociális ösztöndíj
pontszámokhoz tartozó összegek
A szociális ösztöndíjak összege két nagy csoportba sorolható:
1. Az Előnyben részesített követelményeknek megfelelő pályázó:
- havi 24 000 Ft-ban
részesülhet abban az esetben, ha elérte a ponthatárt és megfelel az
alábbiaknak:
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
c) családfenntartó, vagy
d) nagycsaládos, vagy
e) árva.
- havi 12 000 Ft-ban részesülhet abban az esetben, ha elérte a ponthatárt és megfelel az
alábbiaknak:

a) hátrányos helyzetű, vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c)félárva
Az EHÖK oldalán olvasható az alábbi üzenet a rendszeres szociális ösztöndíj ponthatárral kapcsolatban:

A 2012/2013. tanév II. félévére vonatkozó rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása iránt benyújtott pályázatok tartalma és az erre a célra rendelkezésre álló keretösszeg felosztása alapján a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok ponthatáraként 148 pont került megállapításra, amelyet az SZTE EHÖK Elnökség 2013. február 28-i ülésén hozott határozatával rögzített (jóváhagyott).
Amennyiben a rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása tárgyában hozott első fokú döntés a hallgató kérelmének – részben vagy egészében történő – elutasításáról rendelkezik, ezen elutasító határozat 2013. március 4. napjától, 2013. március 18. napjáig személyesen (igazoltan, aláírás ellenében) átvehető az EHÖK irodában.

Amennyiben ezen döntés a hallgató egyéni jogát vagy jogos érdekét érinti, a döntés ellen a hallgató – személyes átvételtől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, de legfeljebb 2013. április 02-ig jogorvoslattal élhet, amelyről – a Szegedi Tudományegyetem „A hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről” szóló szabályzata alapján – a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium Tanácsa (a hallgató legalább egy alkalommal személyesen történő meghallgatását is magában foglaló ülését követően) dönt.

A kérelem elektronikusan, a MODULO rendszerében a ’Rendszeres szociális ösztöndíj’ c. űrlaphoz vagy az „Általános szociális helyzetfelmérő” adatlaphoz kapcsolódóan, „Jogorvoslati kérelem” c. adatlap kitöltésével nyújtható be.

[Az elektronikus adatlap elérésében való egyéb akadályoztatás vagy egyéb indokolt esetben a hallgatónak lehetősége van a jogorvoslati kérelmet teljes mértékben egyénileg megfogalmazni, és a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégium elnökének, Dr. Szabó Gábor rektornak címezve a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnál (6722 Szeged, Szentháromság u. 34.) személyesen vagy postai úton benyújtani.]

A jogorvoslati kérelmet egyértelműen és olvashatóan kell kitölteni. Amennyiben a hallgató egészségügyei okból (különösen: súlyos beszédhiba, diszlexia, diszgráfia,diszkalkulia) ebben akadályoztatva van, a jogorvoslati kérelem – igény esetén, kérésre – személyesen jegyzőkönyvbe mondható az EHÖK munkatársa előtt.

A rendszeres szociális ösztöndíjak összegeivel kapcsolatban az alábbi dokumentumban található tájékoztatás.

Jogorvoslati kérelem mint

Pontok-összegek

Hökkentő

<< vissza
Hozzászólások (a hozászóláshoz regisztráció szükséges)
Ehhez a cikkhez még nem szólt hozzá senki!
Hökkentő Tévé
Login: 
Jelszó: 
RSS