HÖKKENTŐ 2015. nyári szám
Hökkentő kártya regisztráció
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Az év diákújsága
Ötletláda
Cimkék Innen-onnan
Felavatták a jogászdoktorokat is
[ 2009.07.07. ]
A Doktoravató Ünnepi Tanács tagjai az első ünnepségen Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, a Magyar Rektori Konferencia Elnöke és Dr. Szabó Imre, az ÁJTK dékánja, délután Dr. Szabó Imre és Prof. Dr. Badó Attila rektorhelyettes voltak. Az avatáson részt vett továbbá Dr. Czene Klára, a Csongrád Megyei Bíróság elnöke; Dr. Bartha Béláné Dr. Farkas Margit, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, továbbá a Szegedi Tudományegyetem karainak dékánjai vagy képviselői, valamint az ÁJTK tanszékvezetői, professzorai és oktatói. Az ünnepség Klebniczki György, a Zeneművészeti Kar oktatójának zongorajátékával kezdődött, melynek során egy Rahmanyinov-darabot adott elő.
   A rítus szerint a végzős hallgatók képviselője, Ambrus István kérelemmel fordult az Avatótanácshoz, melyben – mivel mindannyian teljesítették tanulmányi kötelezettségeiket – doktorrá avatásukért folyamodott. A dékán, majd a rektor is jóváhagyták a kérelmet, az avatást megelőzte az ünnepélyes eskütétel. Ezt követően Prof. Dr. Szabó Gábor és Dr. Szabó Imre kézfogásukkal doktorrá fogadták a frissen végzett jogászokat, és felruházták őket az ezzel járó jogokkal és kötelezettségekkel. Nappali és levelező tagozaton kétszázötvennyolc hallgató szerzett diplomát, ebből tizennyolcan summa cum laude, százhatan cum laude minősítéssel.
   A diplomák átvételét követően a dékán ünnepi beszédet mondott, melynek során elmondta, hogy ez a nap elsősorban a frissen avatott doktorokról szól, de az eredményben nagyon fontos szerepet töltöttek be az oktatók és a jelen lévő szülők is, mindannyian egy csapatot alkotva. Hangsúlyozta, hogy a közös munka során szilárd alapokra helyezték a tudást az egyetemen, az állam legmagasabb rendű intézményében. A SZTE egykori rektora, Szent-Györgyi Albert szavait idézte, miszerint arra kell törekedni, hogy a Szegedi Tudományegyetem a nagy magyar Alföld kulturális központja legyen, és Dr. Szabó Imre arra is kérte a frissen avatott doktorokat, szegediségüket vigyék tovább magukkal. Elmondta azt is, a tanulmányok során tapasztalt szigor nem öncélú volt, hanem mindig a hallgatókért történt, és ezzel együtt meri remélni, hogy több professzor szakmai tudása és embersége utat mutat, példaértékű lesz a későbbi években is. Bár arra biztatta a végzős hallgatókat, hogy ne ijedjenek meg a feladatoktól, azt is hozzátette, hogy a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi képzése biztos dogmatikus alapokon nyugszik, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozást követően a hallgatók alapos ismereteket szereznek az európai jogrendszerek mai állapotáról is, továbbá számos speciális képzésen egyes államok saját nyelvén (francia, német és amerikai) részletesen oktatják az ország mai jogi helyzetét.
   A dékán beszéde után a hallgatók munkáját díjakkal ismerték el. A többszörösen díjazott Dr. Bernáth Zsófia érdemelte ki a Discipuli pro Universitate-t – melyet az a végzős hallgató kap, aki a hallgatói tevékenységek szervezésében és a tanulmányi követelmények teljesítésében kiemelkedő teljesítményt nyújt –, és a Szegedi Jogi Karért Emlékérmet; Dr. Jabovics Ivett pedig a Szegedi Kultúráért Emlékérmet. A végzett joghallgatók nevében Dr. Bernáth Zsófia búcsúzott a Kar oktatóitól és az egyetemtől, majd Klebniczki György zongorán kísérte Bende Zsuzsannát, aki a My Fair Lady musical I Could Have Danced All Night dalát adta elő.
   Prof. Dr. Szabó Gábor rektor ünnepi beszéde megtartása előtt azt kérte a részt vevőktől, köszöntsék tapssal az ÁJTK valamennyi oktatóját, hiszen kiváló teljesítményt nyújtottak, és – nevette el magát – itt látható a teljesítmény fele, akiket szintén megillet a dicséret. Felszólítására hosszan tartó vastaps harsant fel. Magasztos életbölcsességek és útmutatók helyett – folytatta a rektor –, csak pár mondatban búcsúzna, majd az egyetemi évek szépségéről beszélt. Reményét fejezte ki, hogy a közösséghez tartozás, a tudás és szellemiség mellett az egyetem barátokat, élményeket és tapasztalatokat, és nem utolsó sorban egy igen magas színvonalú diplomát nyújtott. „Büszkék lehetnek arra, hogy a Szegedi Tudományegyetem polgárai voltak” – mondta, de arra is kérte az avatott doktorokat, hogy lehetőség szerint térjenek vissza. „A nagybetűs Élet Önök előtt áll” – zárta ünnepi beszédét Prof. Dr. Szabó Gábor.

<< vissza
Hozzászólások (a hozászóláshoz regisztráció szükséges)
Ehhez a cikkhez még nem szólt hozzá senki!
Hökkentő Tévé
Login: 
Jelszó: 
RSS