HÖKKENTŐ 2015. nyári szám
Hökkentő kártya regisztráció
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Az év diákújsága
Ötletláda
Cimkék Innen-onnan
Rektori juttatások
[ 2010.06.08. ]

Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények rektorai a Fővárosi Ítélőtábla 2010. május 27.-i jogerős ítélete után úgy döntöttek, nyilvánosságra hozzák a rektori tisztségük gyakorlásával összefüggő juttatásaikat.

A Fővárosi Ítélőtábla 2010. május 27.-i jogerős, szóban kihirdetett ítéletében megállapította, hogy a Szent István Egyetem rektora, rektor helyettesei és dékánjai fizetése közérdekből nyilvános személyes adatnak minősül, ezért azok nyilvánosságra hozandók.

Bár az ítélet, amelynek írásba foglalása még nem történt meg, csak a Szent István Egyetemre tartalmaz kötelezést, az állami fenntartású felsőoktatási intézmények rektorai úgy döntöttek, hogy, figyelemmel az ítélet rendelkező részére - hasonlóan a kötelezett intézményhez – a mellékelt összeállítás szerinti szerkezetben nyilvánosságra hozzák a rektori tisztségük gyakorlásával összefüggő juttatásaikat.

Budapest, 2010. június 4.

Rektori juttatások az állami fenntartású felsőoktatási intézményekben

A rektori juttatás összegének meghatározásakor az alábbi jogszabályokban foglaltak szerint jár el a felsőoktatási intézmény Gazdasági és Műszaki Főigazgatója/Igazgatója, illetve az Intézmény Gazdasági Tanácsa.


1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2008. évi LXI. törvény (továbbiakban Kjt. mód.)
2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 56/2006. (III.14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 355/2008. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban felsőoktatási Korm. rendelet)
3. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (továbbiakban költségvetési törvény)
4. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2008. évi XCVII. törvény (továbbiakban Ftv.)


A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 115. § (12) bekezdés aa) pontja szerint az állami felsőoktatási intézmény esetén a fenntartó, az intézmény Gazdasági Tanácsa javaslatára határozza meg a rektor juttatásait.

A rektor érintettsége okán az intézmény Gazdasági és Műszaki Főigazgatója/Igazgatója készíti elő a rektori juttatás mértékére vonatkozó javaslatát a Gazdasági Tanács számára azzal, hogy a fedezet meglétét személyében garantálja. Az intézmény Gazdasági Tanácsa a rektor távollétében dönt a juttatás mértékéről, azzal, hogy megállapítja a juttatás mekkora hányada fedezendő az intézményi állami támogatás terhére, illetve mekkora hányada fedezendő az intézményi saját bevételi forrás terhére.

A rektori juttatás 4 elemből áll, ahol az első elem fele az egyetemi/főiskolai tanári fizetési besorolás szerint alanyi jogon (egyetemi tanár, főiskolai tanár) történő garantált alapilletmény.

1. Alapilletmény a betöltött oktatói - egyetemi tanári/főiskolai tanári … fizetési fokozat-munkakörnek megfelelő garantált illetmény kétszerese.

A fizetési fokozathoz tartozó tanári garantált illetmények meghatározását a Kjt. és a költségvetési törvény alapján számított módon, a következő táblázat szerint lehet meghatározni:
(Ft/hó)

Munkakör Fizetési fokozat Arányszám (%) 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év
Egyetemi tanár 1 100 416 500 437 300 437 300 437 300
Egyetemi tanár 2 103 429 000 450 400 450 400 450 400
Egyetemi tanár 3 106 441 500 463 500 463 500 463 500
Főiskolai tanár 1 75 312 400 328 000 328 000 328 000
Főiskolai tanár 2 78 324 900 341 100 341 100 341 100
Főiskolai tanár 3 81 337 400 354 200 354 200 354 200

2. Magasabb vezetői/rektori/illetménypótlék mértéke az 53/2006./IlI. 14./Korm. rend.
11. § (1.bek.) alapján a pótlékalap 300%-a.

2007 2008 2009 és 2010
58.800 Ft/hó 60.000 Ft/hó 60.000 Ft/hó


3. Illetménykiegészítés az 53/2006. /III. 14./ Korm. rend. 10. §-a szerint állapítható meg a rektori megbízása időtartamára az egyetemi tanári munkakör 3. fizetési fokozata szerinti garantált illetmény három, illetve kétszerese a 2007-2008-as években, illetve 2009-2010-es években a határozott időre szóló illetménykiegészítés mértéke az Ftv. 97. § (3)-(4) bekezdése, vagy a Kjt. 67. § (3) bekezdése alapján állapítható meg.

2007 2008 2009 és 2010
…..Ft/hó ….Ft/hó ….Ft/hó


4. A Gazdasági Tanács által meghatározott teljesítménykritériumok megvalósulása esetén a célprémium, jutalom összege az adott évben az 1-3. pontban felsorolt juttatások maximum 80%-a a 2007-2008-as években, illetve az éves rektori juttatás maximum 10 %-a a 2009-2010-es években.

2007 2008 2009 és 2010
1-3. tétel 0-100%-a 1-3. tétel 0-100%-a 1-3. tétel 0-10 %-a


A rektori juttatás forrása mindenkor az adott gazdasági év intézményi forrása terhére kerül elszámolásra. Az 1. és a 2. pont szerinti juttatás fedezete állami támogatás, a 3. és 4. pont szerinti juttatás forrása intézményenként változhat (saját bevétel, vagy állami támogatás).

A célprémium összegét, a kitűzött prémium feladatok és a hároméves fenntartói megállapodásban rögzített indikátorok teljesülése esetén teljesítményarányosan (az intézmény Gazdasági Tanácsa javaslatára) a fenntartó értékeli és hagyja jóvá és az intézmény adott gazdasági évben keletkezett saját bevétele terhére kerül kifizetésre.

(Prof. Dr. Szabó Gábor rektor tájékoztatása alapján)

 


<< vissza
Hozzászólások (a hozászóláshoz regisztráció szükséges)
Ehhez a cikkhez még nem szólt hozzá senki!
Hökkentő Tévé
Login: 
Jelszó: 
RSS