HÖKKENTŐ 2015. nyári szám
Hökkentő kártya regisztráció
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Az év diákújsága
Ötletláda
Cimkék Innen-onnan
A teljesítmény ünnepe Egyetemünkön
[ 2009.07.12. ]
2009. július 9-én rendezett ünnepségen a Tanulmányi és Információs Központban átadták a vezetői megbízásokat, kinevezéseket és kitüntetéseket. Az ünnepségen először dékáni, dékánhelyettesi, intézetvezetői, tanszékcsoport- és tanszékvezetői, igazgatói megbízásokat adtak át. Ezt követően egyetemi és főiskolai docensi, tudományos főmunkatársi, mester- és magántanári kinevezésekre, illetve habilitációs, Professor Emerita és Emeritus oklevelek átadására került sor. A rendezvény kitüntetésekkel zárult: a Magyar Felsőoktatásért Emlékplaketteket és a Rektori Elismerő Okleveleket kiváló munkájukért kapták az SZTE polgárai.
   Prof. Dr. Szabó Gábor rektor a köszönet és gratuláció mellett a kinevezettek és kitüntetettek felelősségére is felhívta a figyelmet. Mint mondta, alapküldetésünk kell legyen, hogy gondolkodó, szellemileg független, a társadalom számára hasznos ismeretekkel rendelkező hallgatók hagyják el az egyetemet. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az oktatás és a tudomány nem ismer országhatárokat, ezért minél több külföldi oktatót és hallgatót kell megnyerni, hogy az SZTE polgárai legyenek.Dékáni megbízás

Állam- és Jogtudományi Kar
Dr. Szabó Imre egyetemi docens

Gyógyszerésztudományi Kar
Dr. Fülöp Ferenc akadémikus, egyetemi tanár

Mérnöki Kar
Dr. Véha Antal egyetemi tanár


Intézetvezetői megbízás

Bölcsészettudományi Kar
Dr. Csejtei Dezső egyetemi tanár Társadalomelméleti Intézet
Dr. Kövér Lajos egyetemi docens Történeti Intézet
Dr. Szokolszky Ágnes egyetemi docens Pszichológiai Intézet

Mezőgazdasági Kar
Dr. Bodnár Károly főiskolai tanár Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
Szűcsné dr. Péter Judit egyetemi tanár Takarmányozástani és Műszaki Intézet

Mérnöki Kar
Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet
Dr. Véha Antal egyetemi tanár Élelmiszermérnöki Intézet


Tanszékcsoport-vezetői megbízás

Természettudományi és Informatikai Kar
Dr. Horváth Dezső egyetemi docens Kémiai Tanszékcsoport
Dr. Kovács Kornél egyetemi tanár Biológus Tanszékcsoport


Tanszékvezetői megbízás

Állam- és Jogtudományi Kar
Dr. Pokol Béla egyetemi tanár Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tsz.
Dr. Szabó Imre egyetemi docens Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tsz.

Általános Orvostudományi Kar
Dr. Bari Ferenc egyetemi tanár Orvosi Informatikai Intézet
Dr. Boldogkői Zsolt egyetemi docens Orvosi Biológiai Intézet
Dr. Jancsó Gábor egyetemi tanár Élettani Intézet
Dr. Kemény Lajos egyetemi tanár Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Dr. Lázár György egyetemi tanár Sebészeti Klinika
Dr. Molnár Zsolt egyetemi tanár Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Dr. Pál Attila egyetemi tanár Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Dr. Piffkó József egyetemi tanár Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika
Dr. Sziklai Pálné dr. Deák Judit egyetemi docens Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet
Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár Ortopédiai Klinika
Dr. Túri Sándor egyetemi tanár Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Bölcsészettudományi Kar
Dr. Fogarasi György egyetemi docens Összehasonlító Irodalomtudományi Tsz.
Dr. Font Zsuzsanna egyetemi docens Régi Magyar Irodalmi Tsz.
Dr. Forgács Tamás egyetemi docens Magyar Nyelvészeti Tsz.
Dr. Kontra Miklós egyetemi tanár Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
Dr. Marjanucz László egyetemi docens Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tsz.
Dr. Máté-Tóth András főiskolai tanár Vallástudományi Tsz.
Dr. Szász Géza egyetemi docens Francia Nyelvi és Irodalmi Tsz.
Dr. Vajda Zoltán egyetemi docens Amerikanisztika Tsz.
Vargáné Dr. Drewnowska Ewa egyetemi docens Német Nyelvészeti Tsz.

Fogorvostudományi Kar
Dr. Radnai Márta egyetemi docens Fogpótlástani és Orális biológiai Tsz.

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Dr. Drahota-Szabó Erzsébet főiskolai tanár Nemzetiségi Intézet Német Nemzetiségi Tanszék
Dr. Homor Géza főiskolai docens Alkalmazott Természettudományi Intézet Környezet-biológia ás Környezeti Nevelés Tsz.

Természettudományi és Informatikai Kar
Dr. Boros Imre egyetemi tanár Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tsz.
Dr. Kérchy László egyetemi tanár Analízis Tsz.
Dr. Kiricsi Imre egyetemi tanár Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tsz.
Dr. Kiss Tamás egyetemi tanár Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz.
Dr. Kovács Kornél egyetemi tanár Biotechnológiai Tsz.
Dr. Körmöczi László egyetemi docens Ökológiai Tsz.
Dr. Mezősi Gábor egyetemi tanár Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tsz.
Dr. Pap Gyula egyetemi tanár Sztochasztika Tsz.
Dr. M. Tóth Tivadar egyetemi docens Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tsz.

Zeneművészeti Kar
Maczák János főiskolai docens Fafúvós Tsz.
Dr. Temesi Mária egyetemi tanár Magánének Tsz.


Kollégiumi igazgatói megbízás

Eötvös Loránd Kollégium
Dr. Kincses János egyetemi docens

Károlyi Mihály Kollégium
Varga Ágnes igazgató

Móra Ferenc Kollégium
Erdélyi Ágnes igazgató

Teleki Blanka Kollégium
Borsi Istvánné igazgató


Igazgatói megbízás

Füvészkert
Kocsisné dr. Mihalik Erzsébet egyetemi docens, igazgató


Egyetemi docensi kinevezés

Állam- és Jogtudományi Kar
Dr. Hegedűs Andrea adjunktus Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tsz.
Dr. Révész Béla további jogviszonyban alkalmazott tudományos munkatárs Politológiai Tsz.

Általános Orvostudományi Kar
Dr. Bereczki Csaba adjunktus Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Dr. Czakó László adjunktus I. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Csanády Miklós adjunktus Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Dr. Kereszty Éva mb. egyetemi docens Igazságügyi Orvostani Intézet
Dr. Paulik Edit adjunktus Népegészségtani Intézet
Dr. Rovó László adjunktus Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Dr. Vezér Tünde adjunktus Népegészségtani Intézet

Bölcsészettudományi Kar
Dr. Cristian Réka Mónika adjunktus Amerikanisztika Tsz.
Kertészné dr. Varga Beáta adjunktus Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tsz.
Dr. Kovács Katalin adjunktus Francia Nyelvi és Irodalmi Tsz.
Dr. Németh Dezső adjunktus Pszichológiai Intézet
Dr. Németh Miklós adjunktus Magyar Nyelvészeti Tsz.
Dr. Zsigri Gyula adjunktus Magyar Nyelvészeti Tsz.

Gazdaságtudományi Kar
Dr. Deák István mb. egyetemi docens Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet Számviteli Szakcsoport
Dr. Imreh Szabolcs mb. egyetemi docens Üzleti Tudományok Intézet Marketing-Menedzsment Szakcsoport
Dr. Kosztopulosz Andreasz mb. egyetemi docens Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet Pénzügytani Szakcsoport
Dr. Majó Zoltán mb. egyetemi docens Üzleti Tudományok Intézet Marketing-Menedzsment Szakcsoport
Dr. Vilmányi Márton mb. egyetemi docens Üzleti Tudományok Intézet Marketing-Menedzsment Szakcsoport

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Dr. Bácskai Mihály főiskolai docens Alkalmazott Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszékének Francia Szakcsoportja
Dr. Nagy Miklós főiskolai docens Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társadalomismereti Tanszékének Társadalomtudományi Szakcsoportja
Roskó Gábor grafikus, festőművész Művészeti Intézet Rajz-művészettörténet Tsz.
Dr. Szatmári Zoltán főiskolai docens Testnevelési Szakcsoport

Mérnöki Kar
Bara Tamásné dr. Herczegh Ottília főiskolai docens Élelmiszermérnöki Intézet

Természettudományi és Informatikai Kar
Dr. Gergely Árpád László tudományosa főmunkatárs Kísérleti Fizikai Tsz.
Dr. Kukovecz Ákos adjunktus Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tsz.


Tudományos főmunkatársi kinevezés


Általános Orvostudományi Kar
Dr. Rakonczay Zoltán tudományos munkatárs I. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Wittmann Gyula tudományos munkatárs Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Főiskolai docensi kinevezés
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Dr. Nagy Edit adjunktus Fizioterápiás Tsz.

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Dr. Sánta Gábor adjunktus Tanító- és Óvóképző Intézet Magyar Szakcsoport

Mérnöki Kar
Dr. Gyeviki János adjunktus Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet
Dr. Keczer Gabriella adjunktus Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Zeneművészeti Kar
Dr. Pavlovits Dávid adjunktus Vonós Tsz.
Dr. Varga Laura adjunktus Fafúvós Tsz.


Mestertanári cím

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Rácz Ildikó tanársegéd Testnevelési és Sporttudományi Intézet


Habilitáltak

Egyetemünk oktatói közül:
Dr. Barát János adjunktus TTIK Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék
Dr. Bencsik Krisztina egyetemi docens ÁOK Neurológiai Klinika
Dr. Boda Krisztina egyetemi docens ÁOK Orvosi Informatikai Intézet
Dr. Csíkos Csaba egyetemi docens BTK Neveléstudományi Intézet
Dr. Domoki Ferenc egyetemi docens ÁOK Élettani Intézet
Dr. Gergely Árpád László tudományos főmunkatárs TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék
Dr. Hegyi Péter tudományos főmunkatárs ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Kató Zoltán egyetemi docens TTIK Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék
Dr. Koszta László egyetemi docens BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
Dr. Molnár Tamás adjunktus I. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Orvos Hajnalka egyetemi docens ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Dr. Dégi Rózsa egyetemi docens ÁOK Szemészeti Klinika
Dr. Dux Mária egyetemi docens ÁOK Élettani Intézet
Dr. Révész László egyetemi docens BTK Régészeti Tanszék
Dr. Sántha Péter egyetemi docens ÁOK Élettani Intézet
Dr. Zsolnai Anikó egyetemi docens BTK Neveléstudományi Intézet


Más intézmény dolgozói:
Dr. Herczog Johann egyetemi tanár Conzervatorio di Musica Santa Cecília, Róma
Dr. Krenács László laboratórium-vezető Daganatpatológiai és Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium, Szeged
Dr. Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi docens ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék, Budapest
Dr. Libora Oates-Indruchova assistant professor Masaryk Egyetem, Brno
Dr. Márton János igazgató Országos Vérellátó Szolgálat, Budapest


Professor emerita cím

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Dr. Boda Márta Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport

Természettudományi és Informatikai Kar
Dr. Vincze Irén Szerves Kémia Tanszék


Professor emeritus cím

Általános Orvostudományi Kar
Dr. Balogh Ádám Sebészeti Klinika
Dr. Dobozy Attila akadémikus Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Dr. Fráter Lóránd Radiológiai Klinika
Dr. Mészáros Tamás Ortopédiai Klinika

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Dr. Varga István Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék

Természettudományi és Informatikai Kar
Dr. Gécseg Ferenc akadémikus Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék
Dr. Móricz Ferenc Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék


Magántanári cím

Általános Orvostudományi Kar
Dr. Polgár Péter osztályvezető főorvos (Jósa András Kórház, Nyíregyháza)

Bölcsészettudományi Kar
Dr. Kovács László ny. igazgatóhelyettes, tudományos tanácsadó (MTA Régészeti Intézete)
Dr. Mirjana Stevanovič egyetemi tanár (Újvidéki Egyetem Szerb Irodalom Tanszék)

Mezőgazdasági Kar
Dr. Matuz János ügyvezető igazgató (Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged)
Dr. Schmidt János akadémikus, emeritus professor (Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron)
Dr. Szabó Ferenc egyetemi tanár (Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely)


Címzetes egyetemi tanári cím

Általános Orvostudományi Kar
Dr. Tenke Péter osztályvezető főorvos (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház)

Fogorvostudományi Kar
Dr. Vajdovich István ny. osztályvezető főorvos (Szentes)

Mérnöki Kar
Dr. Balla Csaba egyetemi docens (Budapesti Corvinus Egyetem)
Dr. Dimény Judit intézetigazgató egyetemi tanár (Szent István Egyetem)
Dr. Mohos Ferenc ügyvezető igazgató (Food Quality 1997. Kft.)

Természettudományi és Infomatikai Kar
Dr. Bánffy Eszter igazgatóhelyettes (MTA Régészeti Intézete, Budapest)
Dr. Megyesi László ny. egyetemi docens (Algebra és Számelmélet Tanszék)


Címzetes egyetemi docensi cím

Állam- és Jogtudományi Kar
Dr. Lőrinczy György főügyész (Csongrád Megyei Főügyészség)
Dr. Maráz Vilmosné kollégiumvezető bíró (Szegedi Ítélőtábla)

Általános Orvostudományi Kar
Dr. Madácsy László osztályvezető főorvos (Fejér Megyei Szent György Kórház)
Dr. Pelle Zsuzsanna osztályvezető főorvos (Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház, Gyula)
Dr. Szalczer Lajos osztályvezető főorvos (Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg)

Bölcsészettudományi Kar
Dr. Bárth János néprajzkutató, ny. megyei múzeumigazgató (Katona József Múzeum, Kecskemét)

Természettudományi és Informatikai Kar
ifj. Duda Ernő elnök vezérigazgató (SOLVO Zrt., Szeged)


Címzetes főiskolai docensi cím

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Dr. Baráth Lajos főigazgató (Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház –Rendelőintézet, Makó)
Dr. Farkas Kornélia ny. narkológus

Mezőgazdasági Kar
Rácz Fodor Gábor osztályvezető (FVM Vadászati, Halászati és Vízgazdálkodási Főosztálya, Budapest)


Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett

Dr. Békésiné Dr. Fejes Katalin BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék
Dr. Farkas Olga főiskolai tanár JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék
Dr. Hajnal Péter egyetemi docens TTIK Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék
Dr. Krámli András egyetemi tanár TTIK Sztochasztika Tanszék
Dr. László Aranka professor emerita ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Dr. Novákné Dr. Hajdú Éva egyetemi docens TTIK Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék


Rektori Elismerő Oklevél
Dr. Papp Tekla egyetemi docens ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tsz.
Cseh Márta osztályvezető Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gazdasági Hivatala
Dr. Dékány András egyetemi docens BTK Filozófia Tsz.
Dr. Kugler Katalin egyetemi docens BTK Orosz Filológiai Tsz.
Dr. Pászka Imre egyetemi docens BTK Szociológia Tsz.
Sebőné dr. Szenes Márta adjunktus BTK Pszichológiai Intézet
Fodorné Mayer Klára főelőadó GMF Bér- és Munkaügyi Főosztály
Rácz Lászlóné tanulmányi főelőadó GYTK Dékáni Hivatal
Kesztyűsné dr. Dobos Katalin főiskolai docens JGYPK Technika Tanszék
Dr. Monostori Tamás intézetvezető egyetemi docens MGK Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet
Dr. Gyenes Kálmán jogi főelőadó Rektori Hivatal
Gyarmati Lajosné testnevelő tanár Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
Dr. Visy Csabáné igazgatóhelyettes Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
Dr. Bohus Mihály adjunktus TTIK Szoftverfejlesztés Tsz.
Dr. Kincses János egyetemi docens TTIK Geometria Tsz.
Dr. Palágyi Andrásné ny. főelőadó TTIK Mikrobiológiai Tsz.
Dr. Varga Csaba egyetemi docens, dékánhelyettes TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tsz.
Dr. Virágh János adjunktus TTIK Számítógépes Optimalizálás Tsz.

<< vissza
Hozzászólások (a hozászóláshoz regisztráció szükséges)
Ehhez a cikkhez még nem szólt hozzá senki!
Hökkentő Tévé
Login: 
Jelszó: 
RSS