HÖKKENTŐ 2015. nyári szám
Hökkentő kártya regisztráció
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Az év diákújsága
Ötletláda
Cimkék Innen-onnan
A Sófi Alapítvány ösztöndíjasai
[ 2009.07.02. ]
A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2-án jött létre, és eddig 6 millió forint ösztöndíjjal jutalmazta az egyetem legjobb hallgatóit. A 2008-2009-es tanévben kiírt, nagy elvárásokat tartalmazó 2 pályázati felhívásra 113 hallgató (95 SZTE hallgató és 18 SZTE biológushallgató) nyújtotta be pályázatát. Az alapítvány kuratóriuma a pályázatok értékelése után egymillió-háromszázötvenezer forint ösztöndíjjal ismerte el az egyetem tizenkét kiemelkedő hallgatójának tudományos és tanulmányi teljesítményét. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar diplomaosztó ünnepségén, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban az alapítvány Díszvendége, Sebestyén Márta, Grammy-, Kossuth-, Liszt-és Prima Primissima díjas Népdalénekesnő, Prof. Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem Rektora és az alapítványt támogató cégek vezetői adják át a díjakat 2009. június 28-án.

Sófi Ösztöndíjjal kitüntetett hallgatók:
1. ARANY MIHÁLY GYÖRGY 200.000 Ft ösztöndíj
SZTE, Bölcsészettudományi Kar (BTK) V. Kommunikáció-német szakos hallgató
Tudományos tevékenység helye:
SZTE, BTK Germán Filológiai Intézet, Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék
Témavezető: Dr. Bombitz Attila Egyetemi docens
Tudományos eredmények: Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2007. III. hely, „A valóság osztható”. Valóság és megismerés Christoph Ransmayr regényeiben című cikkek (Forrás 2008. március). Főreferátum tartása az „Ihr Worte” című, Ingeborg Bachmann osztrák írónő születésének 80. évfordulója alkalmából rendezett konferencián 2006-ban. Tanulmány: A történelem sötétjében. Robert Menasse: Kiűzetés a pokolból (Vertreibung aus der Hölle, 2001) /Tiszatáj, 2008. december/. Recenziók, ismertetők az Új Könyvpiac című lapban, 4 írás a Germanistisches Magazinban. Újságíróként is dolgozik: tagja a Szegedi Egyetem című lap, a SzegedMa.hu internetes hírportál és a Déli Szó megyei magazin szerkesztőségének.
Nyelvvizsgák: angol és német középfokú nyelvvizsga
Egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga: 4,95

2. BALLA GYULA 100.000 Ft ösztöndíj
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) IV. Biológushallgató
Tudományos tevékenység helye:
MTA, Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézet
Témavezető: Dr. Haracska Lajos Tudományos főmunkatárs
Tudományos eredmények: Előadás IX. Eötvös Konferencia–Hogyan védi meg magát a sejt a DNS károsodásoktól–A Bloom szindróma és a Bloom helikáz működési mechanizmusának
vizsgálata, Előadások a 2008. és 2009. évi Sófi Biológus ösztöndíj konferenciákon: A BLM helikáz működési mechanizmusának vizsgálata
Nyelvvizsgák: Ukrán felsőfokú nyelvvizsga
Egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga: 4,93

3. BALOGH VIRÁG 200.000 Ft ösztöndíj
SZTE, Bölcsészettudományi Kar (BTK) V. Pszichológia szakos hallgató
Tudományos tevékenység helye:
SZTE, BTK Pszichológiai Intézet
Témavezetők:
Dr. Németh Dezső Egyetemi adjunktus, Intézetvezető helyettes
Dr. Szokolszky Ágnes, Intézetvezető Egyetemi docens
Tudományos eredmények: Országos Tudományos Diákköri Konferencia (2007): II. hely (Új empirikus módszerek a dialógus kutatásában autizmussal élő és ép gyermekeknél) VMTDK (2007): előadás: Esőemberkék- Interaktív Összehangolódás autista és ép gyermekeknél, Szegedi Pszichológusnapok (2007): előadás: Egy újabb darab az autizmus kirakójátékából: Interaktív Összehangolódás, Pszinapszis (2008. április 19.), Budapest: előadás: Autizmus kontra Interaktív Összehangolódás, Publikáció:Taní-Tani c. pedagógiai folyóirat (2006-2007,2.sz., Tizennegyedik évf., 39.szám: Iskolalátogatás, 2005, Katapult Mentorprogram (2008/2009-es tanév): mentor, Szegedi deszegregációs Mentorprogram (2008/2009-es tanév): mentor, The Rorschach Comprehensive System Workshop – Intermediate level of scoring and interpretation (Britsh Rorschach Society, Helyi TDK helyezések (2006, 2008)
Nyelvvizsgák: angol és német középfokú nyelvvizsga
Egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga: 4,85

4. DEVOSA IVÁN 200.000 Ft ösztöndíj
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) Informatika tanár szakos hallgató
Tudományos tevékenység helye:
SZTE, JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék
SZTE, ÁOK Magatartástudományi Intézet
Témavezetők: Dr. Barabás Katalin Intézetvezető egyetemi docens, Dr. Csallner Erik Főiskolai tanár
Tudományos eredmények: Cikkek:Sexual information of teenagers in Szeged: a questionnaire survey in European Journal of Contraception 6/1/2004 (2004), Leverton-teszt posztnatális depresszióra vonatkozó validálása randomizált reprezentatív mintában in Magyar Nőorvosok Lapja 70, pp. 229-235 (2007), Obtetric and socidemographic risk of vulnerability to postnatal depression in Patient Education and Counseling 67 pp. 84-92 (2007), Validation of the Leverton Questionnaire as a screening tool for postnatal depression in Hungary in General Hospital Psychiatry, Volume 31, Issue 1, January-February 2009, pp. 56-66 (2009), Poszter: P50 Sexual information of teenagers in Szeged: a questionnaire survey, OTDK részvétel, 4 helyi TDK (ÁOK, JGYPK) helyezés,
Nyelvvizsgák: Felsőfokú angol nyelvvizsga, alapfokú francia nyelvvizsga
Egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga: 4,96

5. JANACSEK KAROLINA 200.000 Ft ösztöndíj
SZTE, Bölcsészettudományi Kar (BTK) V. Pszichológia szakos hallgató
Tudományos tevékenység helye:
SZTE, BTK Pszichológiai Intézet
Témavezető: Dr. Németh Dezső Egyetemi adjunktus Intézetvezető helyettes
Tudományos eredmények: A munkamemória új magyar nyelvű neuropszichológiai mérőeljárása: A hallási mondatterjedelem teszt (HMT). Magyar Pszichológiai Szemle. (2008). A numerikus feldolgozás és számolás teszt (NFSZT) magyar változata. Magyar Pszichológiai Szemle, 63, 633-649. (2008). Statisztika. In: Krajcsi, A. (2008). Kísérletvezérlés és adatelemzés a kognitív kutatásban. JGYF Kiadó, Szeged. (2008). Az öregedés hatása az implicit készségtanulásra. Psychiatria Hungarica, XXIII. Évf. 2008/Supplementum, 75. (2008). A munkamemória neuropszichológiai diagnosztikája: sztenderdizált magyar nyelvű tesztbattéria. Psychiatria Hungarica, XXIII. Évf. 2008/Supplementum, 75. (2007). Hallási mondatterjedelem teszt-A Listening Span teszt magyar nyelvű verziójának alapjai, In: (Szerk) Szegedi pszichológiai tanulmányok–2006, JGYTF Kiadó, Szeged.. (2006). A munkamemória neuropszichológiai diagnosztikája: a hallási mondatterjedelem teszt bevezetése Magyarországon, Psychiatria Hungarica, XXI. Évf. 2006/Supplementum, 57. (2006). A Numerikus Feldolgozás és Számolás Teszt (NFSZT): numerikus képességeket vizsgáló neuropszichológiai teszt magyar nyelven, Psychiatria Hungarica, XXI. Évf. 2006/Supplementum, 57. 6 nemzetközi és 8 magyar konferencia előadás, OTDK I. helyezés 2007, OTDK Különdíj 2007, 5 helyi TDK helyezés
Nyelvvizsgák: Felsőfokú szerb nyelvvizsga
Egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga: 4,94

6. MAROSI MÁTÉ GÁBOR 100.000 Ft ösztöndíj
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) III. PhD hallgató (Biológia Doktori Iskola)
Tudományos tevékenység helye:
SZTE, TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Témavezető: Dr. Farkas Tamás Egyetemi docens
Tudományos eredmények: 1 elsőszerzős European Journal of Pharmacology cikk nemzetközi folyóiratban, 4 társzerzős cikk nemzetközi folyóiratban (Cellular and Molecular Neurobiology, Neurobiology of Disease, Journal of Neuroscience Methods, Neuropharmacology), 3 konferencia absztrakt (European Journal of Neurology, Journal of Neuronal Transmission, Clinical neuroscience), 4 nemzetközi konferencia előadás, 5 előadás hazai konferenciákon, 10 poszter nemzetközi konferenciákon, 4 poszter hazai konferenciákon, OTDK Különdíj 2007
Nyelvvizsgák: angol középfokú nyelvvizsga
Egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga: 4,67

7. NAGY DÓRA 200.000 Ft ösztöndíj
SZTE, ÁOK (Általános Orvostudományi Kar) V. Orvostanhallgató
Tudományos tevékenység helye:
Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kont, Genetikai Intézet
SZTE, ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika, Gyermekpulmonológiai Részleg
Témavezetők: Prof. Dr. Raskó István Intézetigazgató, Dr. Bede Olga Klinikai főorvos
Tudományos eredmények: Cikkek: A felnőtt-típusú laktóz intolerancia előfordulási gyakoriságának diagnosztikai célú molekuláris genetikai vizsgálata gyermek és felnőtt magyar populációban. Gyermekgyógyászat 57(3):279-286. 2006. Effects of magnesium supplementation on the glutathione redox system in atopic asthmatic children. Inflammation Research 57:279-286. 2008. Toxocariasis associated with chronic cough in childhood: a longitudinal study in Hungary. Journal of Helminthology 82:357-363. 2008. Cystas fibrosis molekulárbiológiai pathomechanizmusa. Medicina Thoracalis 61(4):166-172. 2008. Egy beteg - két betegség: cystas fibrosis és coeliakia. Medicina Thoracalis 61(4):181-184. 2008. 3 előadás hazai konferenciákon, 3 poszter kiállítása nemzetközi konfernciákon, 1 poszter kiállítása hazai konferencián. OTDK III. helyezés 2007.
Nyelvvizsgák: angol és francia felsőfokú nyelvvizsga, német középfokú nyelvvizsga
Egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga: 4,81

Sófi Különdíjjal kitüntetett hallgatók:

1. FISHER BÉLA 30.000 Ft különdíj
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) IV: Biofizikus hallgató
Tudományos tevékenység helye: SZTE, TTIK Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézet
Témavezető: Dr. Nagy László Egyetemi docens

2. MUCSI GERGŐ 30.000 Ft különdíj
SZTE, Zeneművészeti Kar (ZMK) IV. Ütőhangszerművész, tanár szakos hallgató
Művészeti tevékenység helye: SZTE, Zeneművészeti Kar
Témavezető: Siklósi Gábor Főiskolai docens

3. ÖRDÖG-DEÁK ANDREA 30.000 Ft különdíj
SZTE, Állam-és Jogtudományi Kar (ÁJTK) V. Jogászhallgató
Tudományos tevékenység helye: SZTE, ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
Témavezető: Dr. Fantoly Zsanett Egyetemi docens

4. SALGÓ LÁSZLÓ 30.000 Ft különdíj
SZTE, Állam-és Jogtudományi Kar (ÁJTK) V. Jogászhallgató
Tudományos tevékenység helye: SZTE, ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék
Témavezető: Dr. Nagy Csongor István Egyetemi tanársegéd

5. VARGA ZOLTÁN 30.000 Ft különdíj
SZTE, Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) VI. Orvostanhallgató
Tudományos tevékenység helye: SZTE, ÁOK Biokémiai Intézet
Témavezetők: Dr. Csont Tamás Egyetemi adjunktus, Dr. Görbe Anikó Egyetemi adjunktus

<< vissza
Hozzászólások (a hozászóláshoz regisztráció szükséges)
Ehhez a cikkhez még nem szólt hozzá senki!
Hökkentő Tévé
Login: 
Jelszó: 
RSS