HÖKKENTŐ 2015. nyári szám
Hökkentő kártya regisztráció
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Az év diákújsága
Ötletláda
Cimkék Innen-onnan
Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar diplomaosztója
[ 2009.06.29. ]
Az ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, valamint szociális munka alapszakokon végzett hallgatók ünnepélyére a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében került sor. Az ünnepségen Prof. Dr. Szabó Gábor rektor számos egyetemi kitüntetést adományozott.

Így Boda Márta főiskolai tanárt (SZTE ESZK Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport) professor emerita titulussal, Farkas Kornéliát és Baráth Lajost, a kar óraadóit a Szegedi Tudományegyetem címzetes főiskolai docensi címével tüntette ki. A Discipuli pro Universitate díjat – melyet az a végzős hallgató kap, aki a hallgatói tevékenységek szervezésében és a tanulmányi követelmények teljesítésében kiemelkedő teljesítményt nyújt – Pataki Zsuzsa gyógytornászhallgató érdemelte ki.

A további kitüntetéseket Pogány Magdolna dékán nyújtotta át; a Szél Éva-díjat Bársonyné Kis Klárának (HaITI szakmai vezetője), a Kari Nívódíjat Horváth Sárának (oktatásszervező), továbbá Az év hallgatója címet Dohor Rékának (ápoló). A gyémánt díszoklevelekkel szintén a dékán asszony tüntette ki végzős hallgatóit, Bácsi Istvánné Kecskés Évát, Frányó Istvánné Boross Angélát, Madarasi Józsefné Éber Erzsébetet és Tárcza Aurélné Varga Rozáliát.

Arany díszoklevelet szerzett Boros Ferencné Pőcze Etelka Vilma, Csuta Károly Györgyné Kis Mária, Csüllög Bálintné Pál Judit, Hatvani Dánielné Dömők Mária, Hárs Tiborné Mohos Ida, Papp Imréné Kéki Margit, Szabó Lászlóné Garaguly Katalin, Szelényi Gáborné Kiss Eleonóra, valamint Bagó Imréné Varga Zsuzsánna és Késmárky Róbertné Pőcze Irén.

A díjak és elismerések átadását követően Soós Enikő Reményik Sándor Akarom című költeményével, az ETSZK zenekara pedig kisebb zenei összeállítással színesítette a diplomaosztó ünnepséget.

A kar dékán asszonya, Pogány Magdolna köszöntőbeszédében a végzős hallgatók szakmai és tanulmányi eredményeit méltatta. Kiemelte azt is, hogy a több éves közös munka alatt számos alkalommal megnyilvánult a hallgatók szakmai felkészültsége, hivatástudata és csapatban dolgozási képessége – amelyek az eljövendő munkavállalás során igencsak kamatoztatható vonások.

A végzős hallgatók nevében Bús Judit védőnő köszönt el az ünnepi kari tanács tagjaitól: Prof. Dr. Szabó Gábor rektortól, a Szegedi Tudományegyetem további karainak dékánjaitól, a SZTE ETSZK képviseletében megjelentektől, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar dékánhelyettesétől és a hallgatói önkormányzat elnökétől. A végzősök eskütételét követően került sor az oklevelek átadására.

Prof. Dr. Szabó Gábor rektor köszöntőbeszédében hasonlóképpen az összetartó erő szükségességére helyezte a hangsúlyt, arra biztatva a frissen végzetteket, hogy lehetőség szerint minél inkább tartsanak össze és segítsék egymást a további munkában. Nemcsak azt emelte ki, hogy a Szegedi Tudományegyetem jó nevű diplomájával minden bizonnyal hamar elhelyezkednek – hiszen komoly értéket képvisel az oklevél –, hanem egy gondosan megválasztott, találó Szent Györgyi Albert-idézettel bocsátotta útjukra az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon végzetteket: „Gondolkodj bátran, bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el! Tartsd nyitva a szemed, az apró részleteket is vedd észre és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve.”

Forrás: www.u-szeged.hu

<< vissza
Hozzászólások (a hozászóláshoz regisztráció szükséges)
Ehhez a cikkhez még nem szólt hozzá senki!
Hökkentő Tévé
Login: 
Jelszó: 
RSS