HÖKKENTŐ 2015. nyári szám
Hökkentő kártya regisztráció
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Az év diákújsága
Ötletláda
Cimkék Innen-onnan
A Gazdasági környezet és vállalati stratégiák
[ 2008.10.27. ]
A jelenlegi nemzetközi gazdasági helyzetben különösen érdekesek lehetnek annak a konferenciának az előadásai, melyet 2008. október 30-31-én tartanak Szegeden "A Gazdasági környezet és vállalati stratégiák" témakörben.
   Az MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és az MTA Szegedi Területi Bizottsága közös rendezésében egyebek között a gazdasági előrejelzésekről, a versenyképes környezetről, a vállalati pénzügyekről, a regionális fejlődésről, az iparszerkezeti változásokról, a kutatás-fejlesztésről, innovációról valamint a kis- és középvállalkozásokról is szó lesz.

Program:


Október 30. (csütörtök)

10 00 – 10 30 Regisztráció

10 30 – 12 30 Plenáris ülés

12 30 – 13 30 Büféebéd

13 30 – 14 40 Szekcióülések
Versenyképes környezet és gazdálkodás
Vállalatvezetés
Vállalkozás és kkv-k

14 40 – 15 00 Szünet

15 00 – 16 00 Szekcióülések
Versenyképes környezet és gazdálkodás
Vállalatvezetés
Vállalkozás és kkv-k

16 00 – 16 30 Szünet

16 30 – 17 30 Szekcióülések
Kutatás-fejlesztés, innováció I.
Vállalatvezetés
PhD szekció I.

19 00 – 22 00 Fogadás

Október 31. (péntek)

9 00 – 10 00 Szekcióülések
Tulajdonosi, vállalati érték és vállalati pénzügyek
Regionális fejlődés, iparszerkezeti változások
PhD szekció II.

10 00 – 10 10 Szünet

10 10 – 10 40 Szekcióülések
Kutatás-fejlesztés, innováció II.
Regionális fejlődés, iparszerkezeti változások
PhD szekció II.

10 50 – 11 20 Szünet

11 20 – 11 25 A legjobbnak ítélt előadások díjazása
11 25 – 12 55 Kerekasztal a gazdálkodástudományi alap és mester szakok tapasztalatairól.
12 55 – 13 00 Zárszó

13 00 Ebéd

Részletes program:

Október 30. (csütörtök)
10 00 – 10 30 Regisztráció

Plenáris ülés
10 30 – 10 35 Papanek Gábor (elnök, MTA IVB): Megnyitó.
10 35 – 10 45 Szabó Gábor (rektor, Szegedi Tudományegyetem): Köszöntő.
10 45 – 11 30 Mester Zoltán (államtitkár, NFGM): Kormányzati programok a versenyképes üzleti környezetért
11 30 – 12 00 Jacques Pithois (elnök-vezérigazgató, DÉMÁSZ): Az Electricité de France csoport politikája a fenntartható fejlesztésért
12 00 – 12 30 Papanek Gábor: (elnök, MTA IVB): A gazdasági előrejelzések és a „tények”


12 30 – 13 30 Büféebéd

Szekcióülések

Versenyképes környezet és gazdálkodás
Elnök: dr. Török Ádám (akadémikus, elnök, MTA IX. osztály)
Társelnök: dr. Botos Balázs (intézetvezető helyettes, Zsigmond Király Főiskola)

13 30 – 13 40 Novoszáth Péter (Dunaújv. F.): Globalizáció, nemzeti fejlődés, stratégiai vállalatok
13 40 – 13 50 Czakó Erzsébet (BCE): A hazai vállalatszerkezet és a gazdaság versenyképessége
13 50 – 14 00 Bartók István (BCE): A magyar vállalati versenyképesség környezeti tényezői
14 00 – 14 10 Turcsányi Károly (ZMNE): A gazdasági környezet és a hadikultúrák összefüggéseiről
14 10 – 14 20 Farkas Ferencné Kurucz Zsuzsanna – Lóránd Balázs – Balogh Gábor (PTE): A munkaerő versenyképesség elősegítése. A szakmai gyakorlat
14 20 – 14 40 Vita

14 40 – 15 00 Szünet

15 00 – 15 10 Illés Mária (ME): A gazdálkodástudományi eredmények néhány gyakorlati problémája
15 10 – 15 20 Schmuck Roland (PTE): A vállalati versenyképesség mérése
15 20 – 15 30 Wimmer Ágnes (BCE): Teljesítménymérés és döntéstámogató információk a versenyképességért
15 30 – 15 40Kovács K. (ME) – Veress G.: Fenntartható minőség = versenyképesség?
15 40 – 16 00 Vita

Vállalatvezetés I.
A MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottságával közös szervezésben
Elnök: dr. Barakonyi Károly (professzor emeritus, PTE)
Társelnök: dr. Szintay István (intézetvezető, ME)

13 30 – 13 40 Balaton Károly (BCE): A stratégiai vezetés jellemzői vállalatainknál
13 40 – 13 50 Veres Zoltán (SzTE): Az üzleti kapcsolatok menedzsmentje.
13 50 – 14 00 Heidrich Balázs (ME): A szolgáltatások vezetésének dilemmái
14 00 – 14 10 Szintay István (ME): Outsourcing, mint a hálózatosodás és klaszteresedés generálója
14 10 – 14 20 Rózsa András (elnök, ISO 9000 Fórum): A minőségdíjak hatása a gazdaság és a vállalatok versenyképességére

14 20 - 14 40 Vita

14 40 – 15 00 Szünet

15 00 – 15 10 Dobos Imre – Vörösmarty Gyöngyi (BCE): Fenntartható beszerzés
15 10 – 15 20 Gelei Andrea – Dobos Imre (BCE): Ellátási láncok stabilitása Magyarországon
15 20 – 15 30 Mike Gábor (BCE): A vállalati beszerzési tevékenységhez kapcsolódó kockázatok
15 30 – 15 40 Szász Erzsébet (PKE Nagyvárad): Az etikai űr kockázata és költségei
15 40 - 16 00 Vita

Vállalkozás és kkv-k
Elnök: dr. Mészáros Tamás (rektor, BCE)

13 30 – 13 40 Benyó Béla (SE): A kkv-k helyzete érdekképviseleti vélemények tükrében
13 40 – 13 50 Szerb László – Ulbert J. (PTE): Növekedési stratégiák a magyar kis- és középvállalati szektorban
13 50 – 14 00 Szirmai Péter (BCE): Vállalkozók lehangolva?
14 00 – 14 10 Veress G. – Kovács K. (ME) – Turcsányi Károly (ZMNE): A piac működését befolyásoló szolgáltatások hatása a gazdaság versenyképességére
14 10 – 14 20 Futó Péter (BCE): Az áruk szabad mozgását előíró EU rendeletek fogadtatása ukrán vállalatoknál
14 20 – 14 40 Vita

14 40 – 15 00 Szünet

15 00 – 15 10 Petheő Attila István (egyetemi tanársegéd, BCE): Kis- és Középvállalkozások a profitérdekeltség határán
15 10 – 15 20 Málovics György (SzTE): A hazai ISO 14001 tanúsított kis- és középvállalkozások felelősségvállalási önértelmezése és a vállalati fenntarthatóság
15 20 – 15 30 Majó Zoltán – Vilmányi Márton (SzTE) Hierarchiák és hálózatok: a vállalat kiterjesztett értelmezése
15 30 – 15 40 Szabó I. – Lukács G. – Veress G. (PE): Minőség, versenyképesség az élelmiszer-gazdaság szolgálatában
15 40 – 16 00 Vita


16 00 – 16 30 Szünet


Kutatás-fejlesztés, innováció I.
A Magyar Innovációs Szövetséggel közös szervezésben
Elnök: dr. Pakucs János (tiszteletbeli elnök, MISZ)
Társelnök: dr. Papanek Gábor (professzor emeritus, EKF)

16 30 – 16 40 Kiss János (BCE): A magyarországi vállalatok innovációs aktivitásának tényezői
16 40 – 16 50 Noszkay Erzsébet (SzIE)– Gavallér Zsolt (OBI H.) : Tudás-menedzsment a gyakorlatban
16 50 – 17 00 Udvardi Attila (GKI): Kutatási kapacitások feltérképezése az EU agrár-élelmiszeriparában.
17 00 – 17 10 Imreh Szabolcs – Nánási Zsófia (SzTE): A tudás-intenzív vállalatok jellemző együttműködési sajátosságai
17 10 – 17 30 Vita

Vállalatvezetés II.
A MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottságával közös szervezésben
Elnök: dr. Barakonyi Károly (professzor emeritus, PTE)
Társelnök: dr. Szintay István (intézetvezető, ME)

16 30 – 16 40 Angyal Ádám (BCE): Vállalati felelős kormányzás
16 40 – 16 50 Poór József (PTE): A HR kulcsfontosságú fejlődési tendenciái a kelet-európai régióban
16 50 – 17 00 Barakonyi Károly (PTE): A Business School-ok szerepváltozásai
17 00 – 17 20 Vita

PhD szekció I.
Elnök: dr. Czakó Erzsébet (intézet igazgató, BCE)
Társelnök: dr. Balaton Károly (egyetemi tanár, BCE)

16 30 – 16 40 Batta Beatrix (ME): Tőkejövedelmezőség és eladósodottság összefüggései
16 40 – 16 50 Kozma Miklós – Szekeres Eszter (BCE): A Public-Private Partnership vélt és valós hangsúlyai Magyarországon
16 50 – 17 00 Stocker Miklós (BCE): A szervezeti tőke szerepe a tudásalapú vállalatfelfogás alapján
17 00 – 17 10 Lóránd Balázs (PTE): Támogatáspolitika és versenyképesség
17 10 – 17 30 Vita


19 00 – 22 00 Fogadás

Október 31. (péntek)

Tulajdonosi, vállalati érték és vállalati pénzügyek
Elnök: dr. Bélyácz Iván (intézetigazgató, PTE)

9 00 - 9 10 Könczöl Erzsébet (BCE): A vállalati értéknövelés helye a középvállalatok célrendszerében
9 10 - 9 20 Kazainé Ónodi Annamária (BCE): Tulajdonosi értékteremtés melletti elkötelezettség Magyarországon
9 20 - 9 30 Farkas Szilveszter– Szabó J. (SzE Győr): Integrált kockázati és tőkeszerkezeti menedzsment
9 30 - 9 40 Varga Péter (Erste, Bécs): Optimális tőkeszerkezet mezzanine-tőke alkalmazásával
9 40 - 9 50 Kuti Mónika (PTE): A vállalati szektor növekedése, 1992-2005.

9 50 – 10 00 Vita

10 00 – 10 10 Szünet

Kutatás-fejlesztés, innováció II.
A Magyar Innovációs Szövetséggel közös szervezésben
Elnök: dr. Pakucs János (tiszteletbeli elnök, MISZ)
Társelnök: dr. Papanek Gábor (professzor emeritus, EKF)

10 10 – 10 20 Fenyővári Zsolt – Nagy Benedek (SzTE): A tulajdonjogok szerepe a szellemi erőforrások értékelésében
10 20 – 10 30 Karsai Judit (MTA KTI): A kockázati tőke szerepe az innováció finanszírozásában
10 30 – 10 40 Borgulya Istvánné Vető Ágnes – Czipf Cs. (PTE): A „megfoghatatlan” tőke és a vállalati kommunikáció
10 40 – 11 00 Vita


Regionális fejlődés, iparszerkezeti változások
A MTA Regionális Tudományos Bizottságával közös szervezésben
Elnök: dr. Rechnitzer János (rektorhelyettes, SzE, Győr)
Társelnök: dr. Lengyel Imre (intézetvezető, SzTE)

9 00 - 9 10 Lukovics Miklós (SzTE): Komparatív és kompetitív előnyök erőhatásai a regionális fejlődésben
9 10 - 9 20 Szakálné Kanó Izabella (SzTE): A tudás-intenzív iparágak térbeli eloszlása Magyarországon
9 20 - 9 30 Lengyel Imre (SzTE): ’Távolság versus közelség’ dilemma az ipari-egyetemi kapcsolatokban
9 30 - 9 40 Antalóczi Katalin – Sass Magdolna (PüK, MTA KTI): Kifelé irányuló tőkebefektetések Magyarországról
9 40 – 10 00 Vita

10 00 – 10 10 Szünet

10 10 – 10 20 Bajmócy Zoltán (SzTE): Hazai kistérségek innovációs képességének komplex elemzése
10 20 – 10 30 Sass Magdolna – Szanyi Miklós (MTA KTI, VKI): Klaszterek és a multinacionális vállalatok helyi beszállítói hálózatai
10 30 – 10 40 Borsi Balázs (GKI): A regionális innováció-politika jó gyakorlata európai mércével
10 40 – 10 50 Ván Hajnalka (SzTE): A fenntartható helyi fejlesztés, avagy egy új elmélet kibontakozása
10 50 – 11 00 Vita


PhD szekció II.
Elnök: dr. Czakó Erzsébet (intézet igazgató, BCE)
Társelnök: dr. Balaton Károly (egyetemi tanár, BCE)

9 00 - 9 10 Nagy Judit (BCE): Az iparági érettség hatása az ellátási lánc teljesítményére
9 10 - 9 20 Csiszár Csilla Margit (ME): A globalizáció hatása a hazai élelmiszer-bizottsági rendszerre
9 20 - 9 30 Szabó Ágnes BCE): Szabadidősport – sportszolgáltatás - szolgáltatásminőség közgazdász szemmel
9 30 - 9 40 Szabó Szilvia (ZsF): Vezetési kompetencia fejlesztési tapasztalatok
9 40 - 10 00 Vita

10 00 – 10 10 Szünet

10 10 – 10 20 Lengyel Balázs – Ságvári Bence (MTA RKK): A kreatív munkaerő szerepe a tudásalapú gazdaság feltérképezésében
10 20 – 10 30 Stion Zsuzsa (SzE): Számviteli alapelvek: kkv és IFRS versus számviteli törvény
10 30 – 10 40 Keller Veronika (SzIE): Az értékesítés ösztönzés, mint kiskereskedési stratégia
10 30 – 10 50 Vita


10 50 – 11 20 Szünet


Plenáris ülés

11 20 – 11 25 A legjobbnak ítélt előadások díjazása

11 25 – 12 55 Kerekasztal a gazdálkodástudományi alap és mester szakok tapasztalatairól
Moderátor: dr. Mészáros Tamás (rektor, BCE)
Résztvevők: dr. Barakonyi Károly (egyetemi tanár, PTE),
dr. Bartók István (dékánhelyettes, BCE)
dr. Bélyácz Iván (intézetigazgató, PTE),
dr. Hetesi Erzsébet (dékán, SZTE),
dr. Lengyel Imre (intézetvezető, SZTE),
dr. Szintay István (intézetvezető, ME).

12 55 – 13 00 Zárszó

1300 Ebéd

<< vissza
Hozzászólások (a hozászóláshoz regisztráció szükséges)
Ehhez a cikkhez még nem szólt hozzá senki!
Hökkentő Tévé
Login: 
Jelszó: 
RSS