HÖKKENTŐ 2015. nyári szám
Hökkentő kártya regisztráció
Hol szeretsz leginkább bulizni?
Az év diákújsága
Ötletláda
Neptun és a vele járó dolgok
[ 2017.11.15 ]
Mi is az a Neptun? Nos, ezt mind nagyon jól tudjuk, nem kell bemutatnom túlságosan, hiszen hallgatóként és tanárként itt az egyetemen mindenki találkozik vele napi szinten. Az érintkezés elkerülhetetlen, ez az új rendszer kíséri mindennapjainkat a szorgalmi és a vizsgaidőszakban is. Funkcióját tekintve ugyanaz, mint elődje az ETR, ilyen szempontból nem ér minket meglepe-tés. Ugyanúgy megtalálunk benne mindent, tanulmányokon, vizsgákon át a pénzügyekig min-dent. Kapunk órarendet, mintatanterv is van benne, rengeteg információ a szakunkkal és más-sal kapcsolatban is, illetve most, ami újdonság lehet, hogy minden hallgatónak van egy egyedi hat karakterből álló azonosítója, ami tartalmaz betűt és számot is. Persze a régi azonosító is megmaradt. 
Az előző félévben vezették be először (2016-17/2) a Neptun-t akkor még nem teljesen műkö-dött és az ETR is félig már inaktív volt, félig pedig még működőképes, de még ott volt a jelen-legi rendszer mögött így nem okozott fennakadást. Aztán, most ahogy elkezdődött szeptem-bertől a tanév (2017-18/1) csak a Neptun maradt aktív. Az ETR oldalán pedig nem találunk semmi egyebet csak azt az üzenetet, hogy: „Az ETR tanulmányi rendszer 2017.04.06-án 16:00-kor leállt. A befagyasztott adatokat továbbra is megtekintheti az ETR-ben, de az adat-módosítási kísérletek – hibajelzéssel vagy a nélkül – nem fognak végrehajtódni. Ha az éles tanulmányi adatokat szeretné elérni, akkor lépjen be az aktuális Neptun tanulmányi rendszerbe a www.neptun.u-szeged.hu címen.” 
Magát a rendszert az SDA Informatikai Zrt. üzemelteti. Szolgáltatása kiterjed más főiskolákra, egyetemekre is, így talán már kijelenthetjük, hogy Magyarországon lassan egységesen minden-ütt Neptun lesz, vagy már van a felsőoktatási intézményekben. A fejlesztő internetes oldalán egy kis kutakodás után mi magunk is megtalálhatjuk, hogyan is néz ki és mi az alapja a rend-szernek, ezáltal aki szeretné jobban megérteni annak még egy kis ábra is a segítségére van. Illetve fontos kiemelni, hogy, a leírás alapján a rendszer minden intézményben az éppen ott ak-tuális és érvényben lévő tanulmányi és vizsgaszabályok alapján lett létrehozva, így sokféle ok-tatási struktúrát képes követni.


Illetve amit már említettem, hogy a Neptun nem csak sok kar-ral, hanem a kezdetleges, kevesebb vagy éppen még csak egy karral rendelkező intézmények rendszerét is tudja kezelni.
A Neptunnal kapcsolatban feltettem pár kérdést hallgatónak - gólyáknak és felsőbb éves hall-gatóknak is egyaránt. Mi is a véleményük és, hogyan élik meg más-más kar hallgatójaként. A következő válaszokat kaptam a beszélgetés során.
1. Milyen tapasztalataid vannak a Neptunnal?
2. Mi az, ami szerinted kifogástalanul működik?
3. Találkoztál-e bármiféle hibával/kifogásolhatóval a rendszerben ?
4. Okozott-e nehézségeket a kezelése a rendszernek?
5. Mi az, amit megváltoztatnál rajta?
+ két kérdés a felsőbb éves hallgatóknak.
6. Milyen volt megszokni az ETR után? 
7. Szükséges volt-e a váltás szerinted?
F.: „Vannak pozitív és negatív tapasztalataim is. Így, több mint egy hónap elteltével jól mű-ködik a rendszer. Megkapok minden üzenetet, pénzügyeket lehet intézni rajta, látom a kurzu-sokat, ahol lehetőség volt a módosításra. Nem használtam más rendszert, így viszonyítási ala-pom nincs. Találkoztam sajnos hibákkal a kurzus felvétel során, a testnevelési tárgyak csak délutánra jelentek meg, addig nem lehetett jelentkezni rá. A kötelező tárgyaimból is volt, ami-re nem tudtam jelentkezni. Így elsősként eléggé megijedtem, hogy következménye lehet en-nek. Először bonyolultnak tűnt a menü. Ha nincs felsőbb éves ismerősöm, aki segít, akkor sze-rintem nem tudtam volna vele ilyen egyszerűen bánni. Amit változtatnék, az hogy, legyen egy-szerűbb, áttekinthetőbb, kivitelezném, hogy ne "omoljon össze" a rendszer nagyobb terhelés hatására. Valahogyan kiküszöbölném azokat a hibákat, hogy az oktatók adatai elvesszenek, hogy a tantárgyakra mindenki (bármely kar hallgatójaként) ugyanakkor tudjon jelentkezni, hiszen volt, aki több nappal később tudott felvenni tárgyakat, ami nem igazságos.”
Zs.: „Először is, semmi szükség nem volt rá, sokkal jobb volt az ETR. Nagyon nehéz volt meg-szokni, sok mindent nem találtam először. Amit változtatni kéne rajta az, hogy a kurzusfelvé-telnél sorba legyenek a félévek, vagy ki lehessen, választani hányadik félévet akarom keresni. Meg a vizsgafelvételnél is ne összevissza jelenjen meg minden időpont, hanem valami rendsze-re legyen, hogy egy adott kurzushoz sorba, időrendben jelenjen meg minden időpont, és ne keljen már keresgetni.”
T.: „Szerintem az ETR után, ez is egy olyan változás, amit majd megszokunk, nem kísértem figyelemmel a miérteket, de elfogadom, kezdek megbarátkozni vele. A felület még idegen, de nem lesz vele gond én úgy vélem. Először az órafelvétellel voltak problémáim. Fogalmam nem volt, hogyan kéne felvenni őket. Aztán igazából, rájöttem és sikerült is mindent. Utána a pénzügyi részével is picit barátkoznom kellett mivel kollégista vagyok, de arra már rájöttem, hogyan írja ki a rendszer és befizetés utána már az OTP felületén kell lebonyolítani, azt pedig már ismerem.  Az előző félév végén, ami zavart, de nem emelném ki negatívumnak, hogy min-den vizsgapróbálkozás utána az eredmény ott volt a tárgynál annyiszor, ahányszor mentem. Pozitívumot nagyon nem tudok kiemelni, de nagy negatívumot sem, egyszer találkoztam olyannal, hogy le volt fagyva az egész, nem engedett be a rendszer, de gyakorlatilag az sem órafelvételnél vagy valami más fontos dolognál, csak szimplán szerettem volna bejelentkezni.”
Ezt követően a tanulmányi osztályokon jártam, hogy ott is megkérdezzem mi a helyzet a Neptunnal, mit gondolnak róla. Természetesen név nélkül szeretnék írni a beszélgetésekről mivel a válaszoló diákok kilétét sem fedtem fel. Az első helyen megtudtam, hogy a tanulmá-nyi osztályoknak nem volt beleszólása a rendszer leváltásába.

Ezután sikerült néhány zsákut-cába belefutnom, de az eredménye meg lett így is. Mivel végül sikerült azért néhány érdemi információt is szereznem, nem zárul eredménytelenül a kérdezősködés. Megtudtam, hogy az adatkonverzió például jól működött, egy-két kézi beírást meg elfogadott tárgyat nem sikerült áthozni egyből, de ez a probléma már kezelve van pótkonverziókkal. Arról is sikerült informá-ciókat nyerni, sőt betekintést is kaptam, hogyan néz ki az oktatói felület és hát az igazság az, hogy hallgatóként sokkal szebb látvány tárul elénk és könnyebb is kezelni az elmondottak alapján. A beszélgetések során elhangzott az is, hogy Pécsett elvileg minden karon legalább két informatikus kezeli a Neptun-t, hogy ne okozzon fejfájást. Itt az SZTE-n ez jelenleg nincs még így. Az is tény, hogy a mindennapi ügyintézés sok feszültséggel jár, ellenőrzésekkel, régi dolgozók beleszoktatása a rendszerbe, illetve az újak betanítása. Az ETR sem volt eleinte az a leányálom, rengeteg munkaóra kellett ott is mire olyan lett a végeredmény, ami már mindenki-nek közérthető és egyszerű kezelni. Gyakorlat teszi a mestert, szerintem ez a Neptunnal sem lesz máshogy. Szerencsére az oktatási igazgatóság nagyon együtt működő, mint kiderült a beszélgetés során. Inkább a fejlesztőkkel van konfliktus, hiszen nem teljesen az lett a vég-eredmény, amit ígértek. Aztán szó esett még az újra osztott szerepkörökről is a rendszerben így tényleg nem csak a keretrendszer lett más, hanem maga a munkavégzés módja is. Én az oktatói részt úgy láttam inkább, mint egy nagyon bonyolult adatbázis rendszer, sok beállítás még több opcióval, egy-egy hallgatói csoporthoz millió meg egy olyan szűrés tartozik, hogy ember legyen a talpán, aki egy részt meg találja a helyeset és tudja is alkalmazni másrészt pe-dig úgy tudja mindezt összekapcsolni, hogy az a végeredményben is jó legyen, és az süljön ki belőle, amit szeretett volna. Kérdezősködésem közben az évkezdés is szóba jött. A diploma-osztóktól féltek leginkább az előző félévben, azt sem volt egyszerű lebonyolítani, tudtam meg. De elvileg az idei tanévkezdés az sokkal nagyobb kihívás volt. Ezt már a diákok is kifejtették részletesen, hogy miért is volt ez tényleg így.
Szóval, én úgy gondolom, hogy a vezetőség okkal tervezte már a rendszer lecserélést két évvel ezelőtt is, akkor nem valósult meg. Én személy szerint nem tudok sokat az ETR-ről sem épp, hogy csak megszoktam. De egy biztos, nem lehet a fejlődés útjába állni. Nyilván egy összetet-tebb, bonyolultabb rendszerről van szó. A megvalósítás már megtörtént, a finomhangolás kö-vetkezik. Az órafelvételről először hasonló véleményen voltam, megláttam és fogalmam nem volt, hogy mi lesz most itt, sikerül-e bármit is felvennem. Utána picit átnézegettem, olvastam és mindent megtaláltam, semmilyen nehézséget nem okozott. A rendszerben személy szerint nem találtam eddig semmilyen komplikációt csak egyszer, a most októberben érkező tanulmá-nyi ösztöndíjak kifizetésekor, pontosan az azt megelőző napon, egy pár órán keresztül nem akart működni a bejelentkezés, viszont a telefonos applikáció akkor is működött, és aki be volt jelentkezve előtte, az meg tudta nézni az üzenetet. Sok minden függ ettől rendszertől így az egyetemnek nagy hangsúlyt kell fektetnie az üzemeltetésre. A diákok, tanárok és az egyete-men dolgozóknak elégedettsége vagy éppen elégedetlensége lesz a kulcs ahhoz, hogy a jövő-ben min kell változtatni majd. Az biztos, hogy ha az előd útját követi, akkor nem lesz gond a Neptunnal sem.
Összegezve a rendszer nem hibátlan, de mivel egy fejlesztés alatt álló rendszerről van szó nem is lehet hibátlan. Sok kellemetlen dologgal jár az átállással, senki nem akarja az újat legyen szó bármiről, nehezen lépünk ki a komfortzónából, de ha a fejlődés megköveteli, akkor muszáj. Nyilván évek múltán mikor már a rendszert ismerni fogják a diákok, dolgozók, tanárok is, nem okoz majd problémát a kezelés. Az újabb évfolyamoknak pedig már nem kell már az ETR-ből áthozni adatokat sem, így azok beiktatása könnyebben fog menni. Ők már csak egy rendszer-rel kell, hogy megismerkedjenek. Addig pedig próbáljunk megbarátkozni vele, mivel mást már nem tehetünk.

Horváth Csaba
 

<< vissza
Hökkentő Tévé
Login: 
Jelszó: 
RSS